Beste secretaris 
Mede door investering in clubleiding is het eigen vermogen sterk teruggelopen.
Vraag; Hanteert de NTFU ook bepaalde signaleringswaarden voor een onder- en of bovengrens eigen vermogen? Zo ja, waar liggen de grenzen? Zo nee, hanteert het bestuur uit zichzelf een ondergrens? Zo ja, waar is deze op gebaseerd?
Gr. Jan Scholte Albers

 

Hallo Jan,

 

Dank voor jou vragen n.a.v. de ALV van dit jaar.

Hierbij de antwoorden.

De NTFU hanteert geen signaleringswaarden voor een onder of bovengrens van het eigen vermogen van een vereniging. De NTFU heeft ook geen inzage in de jaarrekening van onze vereniging.

Als bestuur hebben we vooraf bepaald wat de maximale bijdrage vanuit het vermogen van de club aan de clubkleding zou mogen zou mogen zijn. Dit hebben we gedaan nadat we hier op de algemene ledenvergadering 2020 en de latere speciale vergadering voor de clubkleding met de leden over hebben gesproken.

Criterium voor ons was dat we met het resteren vermogen meerdere jaren (2 a 3) moeten kunnen overbruggen in de situatie dat er geen inkomsten uit activiteiten zouden zijn. Met andere woorden: het eigen vermogen moet de vaste kosten minus de sponsor en lidmaatschapsopbrengsten van 2 a 3 jaar dekken. In 2020 was dit bijna € 3000,-. Het eigen vermogen eind 2020 bedroeg € 23.299,- Zelfs wanneer alle sponsorgelden zouden weg vallen en we voor langere periode geen enkele activiteit kunnen of mogen organiseren kunnen we nog minimaal 4 jaar door.

N.a.v de WBTR: Hebben  de FTC bestuursleden ook een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?
Gr. Jan Scholte Albers
 
Antwoord daarop is Ja.

 

Mocht je nog aanvullende vragen hebben, dan hoor ik het graag.

 

Groeten,

 

Ben Scholman

Voorzitter