U bent niet ingelogd

Vervanging penningmeester

In 2020 ben ik 9 jaar bestuurslid van FTC Emmen. Volgens de statuten moet ik aftreden en kan ik niet herkozen worden. Daarom zijn wij op zoek naar een penningmeester, die met ingang van de jaarvergadering in 2020 mijn taak als penningmeester wil overnemen. Voor deze functie hoef  je niet persé een volleerd boekhouder te zijn, maar enige kennis van financiële administraties is wenselijk. Ook is het handig dat je met Excel overweg kunt.

De taken van de penningmeester zijn globaal:

  • 1. Het voeren van de financiële administratie
  • 2. Mutaties van de ledenadministratie
  • 3. Het bijwonen van de bestuursvergaderingen (± 10x per jaar)
  • 4. Het bijwonen van de jaarvergadering
  • 5. Zorgdragen voor voldoende kasgeld voor de tochten
  • 6. Contact met ING
  • 7. Contact met de NTFU
  • 8. Bestellen materialen.

Voor meer informatie over deze bestuursfunctie kun je contact opnemen met de penningmeester. Stuur dan een mail naar: penningmeester@ftcemmen.nl

Herman Sijbom

 

 

NTFU toertochten in de buurt