U bent niet ingelogd

Projekt Meesterknecht

Voor het promoten van de toertochten ondersteund de NTFU verenigingen met het project Meesterknecht

Dit heeft betrekking op het verbeteren van de informatie rondom de tochten, om die zo beter te kunnen promoten.

Hierbij valt te denken aan: Promotie via sociale media, teksten die de wielrenners enthousiast maken, aantrekkelijke foto’s, ridelist op Fietssport.nl, etc.

We hebben in september met de NTFU (Meesterknecht) een vergadering gehad en gezamenlijk een actieplan opgesteld. Het bestuur heeft naar aanleiding van deze vergadering besloten hier gebruik van te gaan maken.

Voor de ATB tocht van Schoonoord hebben we hier al gebruik  van gemaakt. Het resultaat is inmiddels goed zichtbaar op NTFU site en Fietssport.nl. Daarnaast is ook op facebook de tocht ruim onder de aandacht gebracht. Nu maar hopen dat dit tot meer deelnemers leid.

Daarnaast hebben we ook adviezen gekregen over algemene zaken die binnen onze club leven. Zoals b.v. fietsbeleving  binnen de vereniging, damesfietsen, ledenwerving en ledenbehoud, trainingsavonden, website en communicatie binnen de club.

Vanuit het bestuur zijn we gestart om een aantal onderwerpen te onderzoeken en mogelijk te verbeteren met behulp van de NTFU adviezen en ondersteuning.

Voor het onderwerp media en communicatie is er binnen de club een actiegroep samengesteld die onderwerpen voor verbetering  wil identificeren. Daarna zal gezocht worden naar mogelijke verbeteringen en hoe die gerealiseerd kunnen worden.

Het is de bedoeling dat het bestuur tijdens de Algemene Ledenvergadering concrete voorstellen presenteert.