U bent niet ingelogd

Jaarvergadering 2019

Donderdag 28 februari werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in de kantine van de W.S.V. Emmen. In totaal kwamen er 47 leden af op de ledenvergadering. Voorafgaand aan de vergadering konden de deelnemers aan de clubcompetitie hun klokjes laten zien voor de beginstand van de zomercompetitie en eindstand van de wintercompetities.

De gebruikelijke punten stonden op de agenda en deze konden allemaal snel worden afgewerkt. Bij de bestuursverkiezing waren vier bestuursleden aftredend. Ben en Harrie zijn herkiesbaar. Agnes en Fred waren niet herkiesbaar. Gerry van der Land en Anne de Groot zullen toetreden tot het bestuur, zodat deze weer uit 5 leden bestaat.

Bij de mededelingen waren een aantal interessante punten.

1. De dinsdagtraining krijgt iets andere opzet. Er wordt een vaste route gemaakt, die door beide groepen wordt gereden. De snelle groep start als eerste en enkele  minuten later de de tweede groep. Wanneer iemand in de eerste groep moeite heeft met het tempo te volgen, kan hij of zij zich laten afzakken naar de tweede groep. Zo kun je testen of je in staat bent of je in staat bent om de snelle groep te testen. Vooralsnog wordt dit een maand getest.

2. De Duitse Heuvelentocht wordt voortaan Uelsener Klimclassic genoemd. Er wordt alleen nog gestart in Schoonebeek en er komen twee routes. Rondom Uelsen wordt de route aangepast, i.v.m. de problemen in voorgaande jaren.

3. Een aantal zaterdagen is er geen Bikbartocht, maar is het de bedoeling om met een groep naar een toertocht in de buurt te gaan. De details hierover zullen nog volgen.

4. Ben heeft naar aanleiding van het bericht op de site over fietsen met trapondersteuning, nog meer uitleg gegeven over het bestuursbesluit hoe om te gaan met fietsen met trapondersteuning.

5. Er is een voorstel om in 2020 het Sauerlandweekend te vervangen voor een reis naar Girona in Spanje. Er waren een aantal leden, die hier wel wat voor voelden. Ook dit zal nog verder uitgewerkt worden en zodra hierover meer bekend is zullen we dat op de site vermelden.

6. De nieuwsbrief behoort tot het verleden. Uit de enquĂȘte bleek dat een meerderheid een nieuwsbrief overbodig vinden. Het bestuur zal alles in het werk stellen om nieuws z.s.m. op de site te vermelden. Op deze manier komt het nieuws veel sneller bij de leden. Ook zouden wij het graag zien, dat leden een fietsverhaal (eventueel met foto’s) aanleveren, om de site aantrekkelijker te maken. Heb je iets leuks meegemaakt, lever het verhaal aan en wij zullen het dan plaatsen. Bram Kramer en Johann van Heuveln werden bedankt voor hun jarenlange inzet voor de nieuwsbrief.

7. Maatschappelijk betrokkenheid. Er is gediscussieerd, hoe om te gaan met goede doelen. Wij staan daar positief tegenover. Wanneer iemand een goed wil ondersteunen, kan hij of zij dit melden bij het bestuur. Maatschappelijke betrokkenheid heeft prioriteit. Dus we hebben het hier niet over b.v. KWF of hartstichting, maar het ondersteunen van regionale activiteiten. In het verleden hebben we al eens iets gedaan voor de Horst en de Schans.

Ook werden weer de nodige prijzen uitgereikt

Agnes werd winnares van de clubcompetitie en nam tevens afscheid van het bestuur.

Herman Sijbom

 

 

NTFU toertochten in de buurt