Reglement Fietscompetitie FTC Emmen

 1. FTC Emmen heeft een gezamenlijke clubcompetitie voor haar leden van de vereniging. Met ingang van 1 januari 2022 is een andere manier van verwerking van gereden km ingevoerd. Er is voor gekozen om uitsluitend de gereden km per maand te registreren.

 2. Voor de competitie gelden alle op de fiets, door de fietscomputer geregistreerde kilometers.

 3. Men mag/kan met meerdere fietscomputers deelnemen aan de competitie. Voor de beginstand is de fietscomputer op 0 gezet of de laatste stand geldt als beginstand. Bij meerdere fietscomputers worden de laatste standen door de deelnemer getotaliseerd naar één km stand welke dan als beginstand wordt gebruikt.

 4. De jaartotalen zullen gebruikt worden voor het samenstellen van de Top 250 Aller tijden

 5. Controle op tellerstanden is niet meer van toepassing. Dat betekent dat een grote mate van verantwoordelijkheid, nauwkeurig- en eerlijkheid voor de opgave van de gereden km bij de individuele deelnemer ligt. We vertrouwen er op dat de deelnemers zich hier volledig aan committeren.

 6. Voor de start van de competitie dienen de deelnemers onder hun eigen account zich aan te meldden voor deelname. De kilometerstand kan worden opgegeven tot en met de 5-dag van elke maand.

 7. Door aanmelding gaat men akkoord met dit reglement.

 8. Bij het niet doorgeven van de gereden km , blokkeert het systeem na twee aaneengesloten invul periodes verdere deelname. Men kan daarna eenmalig de competitieleider per mail verzoeken de stand aan te passen. (kompetitie@ftcemmen.nl). De competitie kan hervat na overleg met de competitieleider.

 9. Wanneer een fietscomputer defect raakt, geldt de laatst ingevoerde stand.

 10. Het competitiesysteem berekend doorlopend automatisch de competitie eindstand en is zichtbaar op de website. De competitieleider controleert deze.

 11. Het bestuur benoemt een competitieleider die maandelijks de competitiestanden controleert en toeziet op naleving van dit reglement.

 12. Het bestuur benoemt een competitieleider die maandelijks de competitiestanden controleert en toeziet op naleving van dit reglement.

 13. Ter controle kunnen de deelnemers van de competitie een verzoek krijgen om hun gereden km te laten controleren door een bestuurslid.

 14. Bij meningsverschillen beslist het bestuur van FTC Emmen.