Berichten procedure

Algemeen

Alle club mededelingen moeten via mailadres M(edia)T(eam) aangeboden worden bij de S(ocial)Media- beheerder onder vermelding wat voor type bericht het betreft.

MT mail adres staat op FTC website [email protected]

Sociaal-Media- beheerder

Sociaal-Media- beheerder toetst berichtgeving op juistheid en voert tekstuele controle uit.

Coördineert plaatsing, op welke media. Er is een tweede Sociaal-Media beheerder aangesteld die indien nodig dezelfde taken uitvoert.

WhatsApp groepbeheerder

WhatsApp “groepbeheerder” kan op FTC business Whatsapp zelf berichten plaatsen betreffende zijn app groep. Toerleiders krijgen tijdig toegang als 2e beheerder voor berichtgeving over zijn of haar tocht. Accounts en toegangen worden door Sociaal-Media-beheerder toegewezen.

Website admin-account beheerder

Beheert FTC website, vult contents, houdt toerkalender bij, beheert club competitie tool, plaatst berichten, etc.

Fietssport.NL

Op de NFTU/Fietssport site worden de evenementen en clubkalender bijgehouden door Gerry van der Land. Gegevens van de FTC toerkalender zullen op NTFU/Fietssport.nl site geplaatst en gepubliceerd worden.

Type bericht kan bijvoorbeeld zijn:

Bestuurs mededelingen
Alleen voor leden
Interne mededelingen voor groepen (groep beheerder heeft zelf ook toegang)
Algemene mededelingen over wijzigingen van tochten
Promotie
Externe mededelingen
Aankondigingen van activiteiten
Berichten voor FTC website

Initiator van bericht dient bij voorkeur aan te geven waar bericht op geplaatst moet worden.

Beheerder adviseert en corrigeert eventueel, hoe en op welk medium betreffend bericht het beste geplaatst kan worden.

Bij het plaatsen van berichten moet rekening gehouden worden met de AGV richtlijnen. Met name bij gebruik van foto’s zal dit extra aandacht vragen.

Bezwaren kunnen bij Sociaal-Media beheerder ingediend worden en deze neemt zo nodig i.o.m.

FTC bestuur actie.

FTC website

Berichten voor plaatsing op FTC website moeten ook via MT-mail: [email protected] aangeboden worden. Website admin-account beheerder zal berichten controleren en plaatsen.

WhatsApp, Facebook Strava, Twitter,Instagram

Bericht—> [email protected] —-> Sociaal-Media-beheerder |

FTC website,

FTC Nieuwsmail

1e Sociaal-Media-beheerder: Tiedo Boerema

2e Sociaal-Media-beheerder: Diederik Wolthof

WhatsApp groepbeheerder FTC MM: Tiedo Boerema

Website admin-account beheerder: Diederik Wolthof

NFTU/Fietssport.NL: Gerry van der Land