FTC Emmen Reglement Fietscompetitie

 

 1. Emmen heeft een gezamenlijke clubcompetitie waar zowel dames als heren aan mee kunnen doen. Jaarlijks worden een 1e, 2e en 3e prijswinnaar aangewezen volgens de competitierangschikking, op voorwaarde dat er voldoende deelnemers zijn. Voor de eerste drie dames in de rangschikking zullen eveneens 1e, 2e en 3e prijswinnaar aangewezen worden.
 2. Voor de competitie gelden alle op de fiets, door de fietscomputer geregistreerde kilometers.(niet op een rollenbank of fiets met trapondersteuning)
 3. Men mag/kan meerdere fietscomputers aanmelden in het competitiesysteem. Er mogen echter maximaal 3 actief zijn. Als een fietscomputer op inactief gezet is, blijft de laatste stand staan en wordt meegeteld in het totaal.
 4. Voor de start van de competitie dienen de deelnemers onder hun eigen account de fietscomputergegevens en tellerstand in te voeren ( te controleren).
 5. Wanneer men tijdens de competitie een andere fietscomputer (nieuwe) wil gaan gebruiken, kan men deze toevoegen onder zijn eigen account. Men moet dan tevens de bijbehorende stand in vullen.
 6. De actuele tellerstanden kunnen onder eigen account, uitsluitend op de eerste 4 dagen van de nieuwe maand (dag 1 t/m 4) in het competitiesysteem ingevuld worden. Op basis van deze standen wordt de competitiestand vastgesteld en gepubliceerd. Het invullen van standen na de 4e dag is niet meer mogelijk.
 7. Bij het niet doorgeven van de tellerstand(en) , blokkeert het systeem na twee aaneengesloten invul periodes verdere deelname. Men kan daarna eenmalig de competitieleider per mail verzoeken de stand aan te passen. (kompetitie@ftcemmen.nl)
 8. De opgegeven tellerstanden dienen met de actuele stand overeen te komen.
 9. Wanneer een fietscomputer defect raakt, geldt de laatst ingevoerde stand.

Heeft men de tellerstand aan de competitieleider of een bestuurslid laten zien, dan zal deze stand gebruikt worden voor vervolg van de competitie. De competitieleider zal daarvoor de nodige acties nemen.

 1. De competitie kan hervat worden als men opnieuw de beginstand van de herstelde of vervangende computer registreert op de website .
 2. Om te voorkomen dat tellerstanden verloren gaan, kan men op eigen initiatief deze tonen aan de competitieleider of een bestuurslid. Deze noteert de stand en geeft dat door aan competitieleider. De voorkeur gaat echter uit naar het sturen van een duidelijke foto naar kompetitie@ftcemmen.nl (type teller en stand moeten goed zichtbaar zijn).
 3. Zodra de fietscomputer een eindstand nadert waarop deze overgaat naar een lagere stand (bijvoorbeeld het op 0 springen bij 10.000 km) moet de fietscomputer getoond worden aan de competitieleider of een bestuurslid kort voor deze overgang(minder dan 500 km). De voorkeur gaat uit naar het sturen van een duidelijke foto naar kompetitie@ftcemmen.nl (type teller en stand moeten goed zichtbaar zijn). Wordt dit nagelaten, dan vervallen de gereden kilometers na de laatste registratie of controle van de fietscomputer.
 4. Tijdens of aan het einde van het competitieseizoen kan de competitieleider vragen de tellerstanden ter controle te laten zien. Hiervoor zal per mail een uitnodiging verstuurd worden.
 5. Het competitiesysteem berekend doorlopend automatisch de competitie eindstand en is zichtbaar op de website. De competitieleider controleert deze.
 6. Het bestuur benoemt een competitieleider die maandelijks de competitiestanden controleert en toeziet op naleving van dit reglement.
 7. Ingeval van onjuiste, standen hetzij positief of negatief, zal men uit de competitie worden gehaald. Het volgend seizoen kan men weer deelnemen aan de nieuwe competitie.
 8. Bij twijfel over juistheid van tellerstanden is het aan de deelnemer aan te tonen of de gegevens correct zijn.