U bent niet ingelogd

Algemene ledenvergadering

Details

 • Datum: 22-02-2018
 • Tijd: 20:00
 • Startplaats: kantine W.S.V. Emmen
 • Afstand:
 • Snelheid:
 • Toerleider: bestuur

Bijzonderheden/beschrijving

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de FTC Emmen op 22 februari 2018  in het clubgebouw van de WSV Emmen op het sportpark Meerdijk.

 

Voorafgaand aan de ledenvergadering zijn de volgende activiteiten gepland van 19.00- 20.00 in het clubgebouw van WSV Emmen:

 • Tellerstand laten zien om mee te doen met de competitie.
 • Kalender opstellen voor de tochten van 2018.

AGENDA (let op: ledenvergadering start om 20.00 uur)

 1. Opening door de voorzitter Ben Scholman.
  1. Ingekomen stukken
  • Deze dienen uiterlijk 12 februari 2018 bij de secretaris Agnes IJsseldijk te zijn ingeleverd.

        (adres: Haagjesweg 110, 7815 LN te Emmen of e-mail: secretaris@ftcemmen.nl)

 2. Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 18 februari 2017.
 3. Jaarverslag 2017.
 4. Verslag kascommissie (Anne de Groot en Cor Meijer, reserve lid Berend Stegink).
 5. Benoeming kascommissie (2018).
  1. Financieel verslag 2017.

  Het financiële jaarverslag ligt vanaf 25 januari 2018 (op afspraak) ter inzage bij de penningmeester Herman Sijbom (06-45809197)

 6. Begroting 2018.
 7. Bestuursverkiezing.
 8. Mededelingen van het bestuur.
 9. Rondvraag en beantwoording.
 10. Huldigingen
 11. Toercommissie, ATB-commissie
 12. Sluiting

Het laatste nieuws

NTFU toertochten in de buurt