U bent niet ingelogd

Cursus Wegkapitein.

Het FTC bestuur wil het fietsen van clubtochten onder begeleiding van een “Wegkapitein”
stimuleren.
Daarom organiseren we de cursus “Wegkapitein” onder leiding van Paul van Dam.
Wat is een Wegkapitein?
Wanneer je groep uit meer dan 4 personen bestaat, wijs je een Wegkapitein aan. Hij of zij
zorgt ervoor dat de groep op een plezierige en veilige manier kan fietsen. De Wegkapitein
houdt zich daarbij aan de verkeers- en gedragsregels en ziet erop toe dat deelnemers deze
naleven. Voorafgaand aan een tocht maakt de Wegkapitein afspraken met de groep en
spreekt hij enkele tekens af.
Er zijn al leden die zich aangemeld hebben, maar we willen ook graag anderen de
mogelijkheid geven hier aan mee te doen.
De cursus is op zaterdag 18 april.
Start locatie is bij Wielershop Hans Zwiers.
Hier zal ook de lunch verzorgd worden.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Het programma van de cursus wegkapitein is als volgt:
                          09:30 uur opening
                          09:45 uur theorie
                         11:00 uur praktijk 1
                         12:15 uur lunch
                         12:45 uur praktijk 2
                         14:30 uur evaluatie en afronding

Opgave kan uiterlijk tot 1 april per mail: secretaris@ftcemmen.nl
Je krijgt dan een uitnodiging voor deelname toegestuurd.

NTFU toertochten in de buurt