U bent niet ingelogd

Competitiereglement

Reglement Competitie FTC Emmen

Dit reglement is van toepassing op zowel de competitie als de jaarherinnering

Regels competitie

 1. Er is een aparte dames- en herencompetitie. Jaarlijks worden in beide groepen een 1e, 2e en 3e prijswinnaar aangewezen volgens de competitierangschikking, voor zover er voldoende deelnemers zijn.
 2. Voor de competitie gelden alle op de fiets (niet op een rollenbank of fiets met trapondersteuning) door de fietscomputer geregistreerde kilometers.
 3. Men mag met maximaal 3 fietscomputers aan de competitie deelnemen.
 4. Voor aanvang van het fietsseizoen dienen de fietscomputers te worden getoond aan de competitieleider om serienummer en beginstand te laten registreren. Deze registratie moet op een door het bestuur kenbaar gemaakte plaats en datum (eind februari) plaatsvinden.
 5. Wanneer men tijdens de competitie een andere fietscomputer wil gaan gebruiken, moet men eerst de eindstand van de ‘oude’ en de beginstand van de ‘nieuwe’ fietscomputer bij de competitieleider of een bestuurslid laten registreren. Ook moet men zelf de tellernaam op het formulier op de website aanpassen.
 6. Om de competitiestand – die maandelijks op de website wordt vermeld – te kunnen bepalen, moet men uiterlijk de 4e van elke maand zijn/haar tellerstand (bij meerdere computers alle standen) via het formulier op de website of middels e-mail doorgeven. Degenen die niet over internet beschikken, kunnen hun stand(en) doorgeven via de uitgereikte competitiekaarten.       Indien men op vakantie gaat rond het einde van de maand, moet men zorg dragen voor het tijdig doorgeven van de stand (bijvoorbeeld door de stand in te leveren vóór men op vakantie gaat). Vakantie is geen geldige reden om inleveren van de maandstand achterwege te laten.
 7. Bij het niet doorgeven van de tellerstand(en) wordt men 1x apart rechtsonder in de competitiestand vermeld in verband met ontbrekende gegevens. Bij een tweede keer (ongeacht het moment in het seizoen) niet doorgeven van de tellerstand(en) vervalt deelname aan de competitie. Dit hoeft dus niet om 2 opeenvolgende maanden te gaan.
 8. De opgegeven tellerstand dient de werkelijke stand op dat moment te betreffen, geen afgeronde stand.
 9. Bij het in ongerede raken van de fietscomputer geldt de laatste stand, die men aan de competitieleider of een bestuurslid heeft laten zien, als uitgangspunt voor het vervolgen van de competitie. De competitie kan hervat worden als men opnieuw de beginstand van de herstelde of vervangende computer laat registreren door de competitieleider of een bestuurslid.
 10. Om zich in te dekken tegen het verloren gaan van tellerstanden kan men , op eigen initiatief, de tellerstand laten zien aan de competitieleider of een bestuurslid die de stand noteert. Dit mag ook door het sturen van een duidelijke foto (type teller en stand moeten goed zichtbaar zijn) naar kompetitie@ftcemmen.nl .
 11. Zodra de fietscomputer een eindstand nadert waarop deze overgaat naar een lagere stand (bijvoorbeeld het op 0 springen bij 10.000 km) moet de computer getoond worden aan een bestuurslid kort (minder dan 500 km) voor deze overgang. Dit mag ook door het sturen van een duidelijke foto (type teller en stand moeten goed zichtbaar zijn) naar kompetitie@ftcemmen.nl. Wordt dit nagelaten, dan vervallen de gereden kilometers na de laatste controle van de fietscomputer.
 12. Aan het einde van het fietsseizoen dienen de fietscomputers te worden getoond aan de competitieleider om de eindstand te laten registreren. Deze registratie moet op een door het bestuur kenbaar gemaakte plaats en datum (eind oktober) plaatsvinden.
 13. De competitieleider berekent de eindstand van de competitie en publiceert deze op de website.
 14. Het bestuur benoemt een competitieleider die maandelijks de competitiestanden opmaakt en toeziet op naleving van dit reglement.
 15. Bij meningsverschillen beslist het bestuur van FTC Emmen.

Regels jaarherinnering

Ingaande seizoen 2008 is de jaarherinnering losgekoppeld van de competitie. Dat wil zeggen dat het niet langer een voorwaarde is dat men voorkomt in de einduitslag van de competitie.

 1. Een jaarherinnering wordt uitgereikt aan ieder FTC-lid die voldoet aan het volgende:

– Minimaal 10 punten verzameld hebben

– De jaarprijskaart tijdig ingeleverd hebben met tenminste 1 afgetekende tocht

 1. De jaarherinnering bestaat naar keuze uit een herinnering of kledingbon. De waarde van de  jaarherinnering wordt  bepaald door de categorie waarin men eindigt:
Categorie / waarde Aantal behaalde punten Interval
I   /   €   5,- 10 t/m 24 15
II   /   € 10,- 25 t/m 49 25
III   /   € 15,- 50 t/m 74 25
IV   /   € 20,- 75     en hoger  
 1. De herinnering zal worden voorzien van een inscriptie met de naam van de deelnemer en zijn/haar aantal gereden kilometers voor de competitie.
 2. De kledingbon is onbeperkt geldig. De bon is een tegoed dat besteedbaar is bij de aanschaf van de clubkleding.
 3. De punten voor de jaarherinnering kunnen als volgt verzameld worden:
   Aantal punten
Activiteit Per activiteit Totaal max.
Per deelgenomen eigen TEP-tocht, TEP-cross, Regelmatigheidsrit (FTC en NK) 3 30
Bonuspunten, bij assistentie aan bovengenoemde FTC-activiteiten 1 10
Per deelgenomen trainingsavond of Bikbartocht 1 Ca. 45 + 24
Per 1000 km van de clubcompetitie 1  
 1. Deelname aan bovengenoemde tochten kan men laten registreren op de jaarherinneringskaart. De leider van de betreffende tocht zal steeds deze kaart aftekenen.
 2. Een tocht komt voor aftekening als Bikbartocht in aanmerking als deze vermeld is in het Bikbarprogramma, met als uitzondering de Oudjaarstocht in het Oosterse bos.
 3. De jaarherinneringskaart moet vóór 1 december worden ingeleverd bij de competitieleider.
 4. De competitieleider berekent de eindstand voor de jaarherinnering en publiceert deze op de website.

Het laatste nieuws

NTFU toertochten in de buurt