U bent niet ingelogd

Competitiereglement

Reglement Kompetitie FTC Emmen 2015

Dit reglement is van toepassing op zowel de kompetitie als de jaarherinnering.

Regels kompetitie

 1. Er is apart een dames- en herenkompetitie en jaarlijks worden in beide groepen 1e, 2e en 3e prijs winnaars aangewezen volgens de kompetitie rangschikking, voor zover voldoende deelnemers.
 2. Voor de kompetitie gelden alle op de fiets (niet op een rollenbank) door de fietscomputer geregistreerde kilometers.
 3. Men mag met meerdere fietscomputers aan de kompetitie deelnemen.
 4. Voor aanvang van het fietsseizoen dient de fietscomputer te worden getoond aan de kompetitieleider om serienummer en beginstand te laten registreren. Deze registratie moet op of na een door het bestuur kenbaar gemaakte datum (eind februari) plaatsvinden.
 5. Wanneer men tijdens de kompetitie een andere fietscomputer wil gaan gebruiken, moet men eerst de eindstand van de ‘oude’ en de beginstand van de ‘nieuwe’ fietscomputer bij de kompetitieleider of een bestuurslid laten registreren.
 6. Om de kompetitiestand -die maandelijks in de Nieuwsbrief en op de Website wordt vermeld- te kunnen bepalen, moet men uiterlijk de 4e van elke maand zijn tellerstand (bij meerdere computers: alle standen) middels de uitgereikte kompetitiekaarten dan wel middels e-mail (kompetitie@ftcemmen.nl) aan de kompetitieleider doorgeven. Indien men op vakantie gaat rond het einde van de maand moet men zorg dragen voor het tijdig doorgeven van de stand, b.v door de stand in te leveren voor men op vakantie gaat. Vakantie is geen geldige reden om inleveren van maandstand achterwege te laten.
 7. Bij niet doorgeven van de tellerstand wordt men 1x apart rechtsonder in de kompetitie vermeld i.v.m. ontbrekende gegevens. Dit moet de volgende maand alsnog tezamen met de nieuwe stand doorgegeven worden. Bij een tweede keer (ongeacht het moment in het seizoen) niet doorgeven vervalt deelname aan de kompetitie. Dat hoeft dus niet om 2 opeenvolgende maanden te gaan.
 8. De tellerstand dient de werkelijke stand op dat moment te betreffen, geen afgeronde stand.
 9. Bij het in ongerede raken van de fietscomputer geldt de laatste stand die men aan de kompetitieleider of een bestuurslid heeft laten zien als uitgangspunt voor het vervolgen van de kompetitie. De kompetitie kan hervat worden als men opnieuw de beginstand van de herstelde of vervangende computer laat registreren door de kompetitieleider of een bestuurslid.
 10. Om zich in te dekken tegen het verloren gaan van tellerstanden kan men -op eigen initiatief- de tellerstandstand laten zien aan de kompetitieleider of een bestuurslid die de stand noteert.
 11. Zodra de fietscomputer een eindstand nadert waarop deze overgaat naar een lagere stand (bv. het op 0 springen bij 10.000 km) moet de computer getoond worden aan een bestuurslid kort (minder dan 500 km) voor deze overgang. Wordt dit nagelaten dan vervallen de gereden kilometers na de laatste controle van de fietscomputer.
 12. De fietscomputer moet op of voor 31oktober worden getoond aan de kompetitieleider die de eindstand noteert.
 13. De kompetitieleider berekent de eindstand van de kompetitie en publiceert deze in de Nieuwsbrief en op de Website.
 14. Het bestuur benoemt de kompetitieleider die maandelijks de kompetitiestanden opmaakt alsmede toeziet op naleving van dit reglement.
 15. Bij meningsverschillen beslist het bestuur van FTC Emmen.

Kompetitieleiders:

 • Nel Hadderingh
 • Harrie Hadderingh

Email:  kompetitie@ftcemmen.nl

 

Regels jaarherinnering

 1. Een jaarherinnering wordt uitgereikt aan ieder FTC-lid die voldoet aan het volgende:
 • Minimaal 10 punten verzameld hebben.
 • De jaarprijskaart tijdig ingeleverd hebben met tenminste 1 afgetekende tocht.
 • (Ingaande seizoen 2008 is de jaarherinnering losgekoppeld van de kompetitie, d.w.z. het is niet langer een voorwaarde dat men voorkomt in de einduitslag daarvan.)
 1. De jaarherinnering bestaat naar keuze uit een herinnering of kledingbon. De waarde van de jaarherinnering wordt bepaald door de categorie waarin men eindigt:

 

Categorie / waarde Aantal behaalde punten Interval
I     /     Euro 5,- 10 t/m 24 15
II     /   Euro 10,- 25 t/m 49 25
III     /   Euro 15,- 50 t/m 74 25
IV     /   Euro 20,- 75 en hoger

 

 1. De herinnering zal worden voorzien van een inscriptie met de naam van de deelnemer en zijn/haar gereden aantal kilometers voor de kompetitie.
 2. De kledingbon is onbeperkt geldig. De bon is een tegoed dat besteedbaar is bij de aanschaf van clubkleding (inclusief helm). De kledingbon staat op naam en is niet overdraagbaar.
 3. De punten voor de jaarherinnering kunnen als volgt verzameld worden:

 

Activiteit Aantal punten
Per activiteit Totaal max.
Per deelgenomen eigen TEP-tocht, TEP-cross, de Regelmatigheidsrit (FTC en NK) 3 30
Bonuspunten, bij assistentie aan bovengenoemde FTC-activiteiten 1 10
Per deelgenomen trainingsavond of Bikbartocht 1 ca. 45 + 24
Per 1000 km van de clubkompetitie 1

 

 1. Deelname aan bovengenoemde tochten kan men laten registreren op de jaarherinneringskaart. De leider van de betreffende tocht zal steeds deze kaart aftekenen.
 2. Een tocht komt voor aftekening als Bikbartocht in aanmerking als deze vermeld is in het Bikbarprogramma, met als uitzondering de Oudjaarstocht in het Oosterbos.
 3. De jaarherinneringskaart moet voor 1 december ingeleverd worden bij de kompetitieleider.
 4. De kompetitieleider berekent de eindstand voor de jaarherinnering en publiceert deze in de Nieuwsbrief en op de Website.

NTFU toertochten in de buurt