Competitiereglement 2021

 

Reglement Fietscompetitie FTC Emmen

 1. FTC Emmen heeft een clubcompetitie waar zowel dames als heren aan mee kunnen doen. Deze competitie wordt bijgehouden en gepubliceerd op de FTC-website.
 2. Naast de FTC-clubcompetitie wordt een top 250 lijst bijgehouden waarin de totaal gereden en opgegeven km geregistreerd worden. De eerste 250 hoogst geëindigde deelnemers worden vermeld in de lijst en gepubliceerd op de FTC-website.
 3. De competitie loopt van 1 januari t/m 31 december van het kalenderjaar.
 4. Het competitiesysteem berekent doorlopend automatisch de competitie eindstand en is zichtbaar op de website. De competitieleider controleert deze.
 5. Voor de competitie gelden alle op de fiets, door de fietscomputer of telefoon geregistreerde kilometers. (Niet op een rollenbank of fiets met trapondersteuning)
 6. Je mag/kan meerdere fietscomputers aanmelden in het competitiesysteem. Er mogen echter maximaal 3 actief zijn. Als een fietscomputer op inactief gezet is, blijft de laatste stand staan en wordt meegeteld in het totaal.
 7. Voor de start van de competitie dienen de deelnemers onder hun eigen account de fietscomputergegevens en tellerstand op FTC-website in te voeren.
 8. Wanneer je tijdens de competitie een andere fietscomputer (nieuwe) wilt gaan gebruiken, kan je deze zelf toevoegen onder je eigen account. Je moet dan tevens de bijbehorende stand invullen.
 9. De actuele tellerstanden kunnen door de deelnemers zelf onder eigen account, uitsluitend op de eerste 4 dagen van de nieuwe maand (dag 1 t/m 4) in het competitiesysteem ingevuld worden. Op basis van deze standen wordt de competitiestand vastgesteld en gepubliceerd. Het invullen van standen na de 4e dag is niet meer mogelijk. De daaropvolgende invulperiode is opgave weer mogelijk.
 10. Bij het niet doorgeven van de tellerstand(en), blokkeert het systeem echter na twee aaneengesloten invul periodes verdere deelname. Je kan daarna eenmalig de competitieleider per mail verzoeken de stand aan te passen. (kompetitie@ftcemmen.nl)
 11. De opgegeven tellerstanden dienen met de actuele stand overeen te komen.
 12. Wanneer een fietscomputer defect raakt, geldt de laatst ingevoerde stand. Heb je de tellerstand aan de competitieleider of een bestuurslid laten zien, dan zal deze stand gebruikt worden voor vervolg van de competitie. De competitieleider zal daarvoor de nodige acties nemen.
 13. De competitie kan hervat worden als je opnieuw de beginstand van de herstelde of vervangende computer registreert op de website.
 14. Om te voorkomen dat tellerstanden verloren gaan, kan je op eigen initiatief deze tonen aan de competitieleider. De voorkeur gaat echter uit naar het sturen van een duidelijke foto naar kompetitie@ftcemmen.nl (type teller en stand moeten goed zichtbaar zijn).
 15. Als de fietscomputer een eindstand nadert waarop deze overgaat naar een lagere stand (bijvoorbeeld het op 0 springen bij 10.000 km) moet de fietscomputer getoond worden aan de competitieleider kort voor deze overgang (minder dan 500 km). De voorkeur gaat uit naar het sturen van een duidelijke foto naar kompetitie@ftcemmen.nl (type teller en stand moeten goed zichtbaar zijn). Wordt dit nagelaten, dan vervallen de gereden kilometers na de laatste registratie of controle van de fietscomputer.
 16. Aan het einde van het competitieseizoen kan de competitieleider vragen de tellerstanden ter controle te laten zien. Hiervoor zal per mail een uitnodiging verstuurd worden.
 17. Het bestuur benoemt een competitieleider die maandelijks de competitiestanden controleert en toeziet op naleving van dit reglement.
 18. Ter controle kunnen de deelnemers van de competitie een verzoek krijgen om een foto van de teller op te sturen of om de tellerstand te laten controleren.
 19. In geval van onjuiste standen -hetzij positief of negatief- zal je uit de competitie worden gehaald. Het volgend seizoen kan je weer deelnemen aan de nieuwe competitie.
 20. Bij meningsverschillen beslist het bestuur van FTC Emmen.