Competitie 2022

Van de Toercommisie/Competitieleider:

Competitie 2023:

Beste competitieleden,

Over het jaar 2022 zal de totaalstand worden opgemaakt naar aanleiding van de door jullie opgegeven kilometers gereden in 2022. Dit is in de laatste nieuwsbrief toegelicht.

Ingaande 1 jan 2023 gaan we door met de competitie en de verwerking van de standen invoeren.

Belangrijkste is: Je geeft aan het eind van elke maand het totale aantal kilometers door, die je die maand gefietst hebt. Dus niet voor elke teller (voor elke fiets) apart. Dat betekent dus dat je, wanneer je meerdere tellers gebruikt, de gereden kilometers van elke teller van die maand bij elkaar optelt en dat totaal doorgeeft.

Je kunt dus maar één “aantal gereden km” onder je account opgeven.

De werking is als volgt:

Het meest eenvoudig is om op 1 januari je teller op “0” te zetten. Wanneer je meerdere tellers gebruikt, zet je ze allemaal op “0”. Aan het eind van de maand tel je van al je tellers de gereden km bij elkaar op en het totaal geef je door.

Wil je geen reset doen of is onbekend hoe, noteer dan voor jezelf de kilometerstand op 1 januari. Vervolgens noteer je aan het eind van de maand opnieuw de stand en het verschil zijn de gereden kilometers van die maand. Tel deze van al je tellers bij elkaar op en geeft het totaal door. De volgende maand doe je uiteraard hetzelfde.

Zoals je nu zult kunnen opmerken wordt er door de competitieleider geen “controle” meer op de opgegeven kilometers uitgeoefend. We vertrouwen erop dat iedereen dit eerlijk en juist doet. Je fietst je kilometers tenslotte voor jezelf en niet voor iemand anders.

Vragen:

Mocht deze aanpassing en uitleg nog vragen bij je oproepen, schroom dan niet om deze te stellen aan de competitieleider. Mail naar [email protected] (graag met vermelding van je telefoonnummer) waarna er contact met je wordt opgenomen.

Tot slot wens ik je heel veel mooie en veilige kilometers toe in 2023.

De competitieleider