Beste FTC leden.

We hebben zondag 6 september een zeer succesvolle Col du Vam / Longfonds tour gehad. Ondanks dat we veel zaken extra moesten regelen om aan de Corona regels te voldoen, hebben we dit met inzet van veel vrijwilligers goed weten te organiseren. Waardering gaat dan ook uit naar deze mannen en vrouwen.

Er waren 220 deelnemers, waarvan de meesten onder goede weersomstandigheden de tocht gereden hebben.

Er hebben 22 deelnemers voor de 55 km, 27 voor de 70 km en 171 voor de 100 km meegedaan. Voor zo ver we weten hebben er zich geen incidenten voor gedaan.

Burgemeester Eric van Oosterhout heeft de tocht met het doorknippen van een lint geopend. 

We hebben met dit evenement een bedrag van € 1.110 ,– bijeen gebracht voor het Longfonds. Wat een fantastisch resultaat genoemd mag worden.

Dit gaan we volgende week woensdag 16 september ceremonieel overhandigen aan een vertegenwoordiger van het Longfonds.

Bestuur en toercommissie

FTC Emmen