U bent niet ingelogd

Algemene ledenvergadering 2019

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de FTC Emmen op 28 februari 2019  in het clubgebouw van de WSV Emmen op het sportpark Meerdijk.

Aanvang:  19.00-20.00 competitie en toerkalender opstellen.

               20.00-21.30 Algemene ledenvergadering

1. Opening door de voorzitter Ben Scholman.

2. Ingekomen stukken. Deze dienen uiterlijk 14-02-2019 aan de secretaris te zijn gestuurd. e-mail: secretaris@ftcemmen.nl.

3.  Goedkeuren notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 februari 2018.

4. Jaarverslag 2018.

5. Verslag kascommissie (Cor Meijer en Berend Stegink en als reserve lid Edwin Meulenbelt).

6. Benoeming kascommissie (2019).

7. Financieel verslag 2018. Het financiƫle jaarverslag ligt vanaf 14-02-2019 (op afspraak) ter inzage bij de penningmeester Herman Sijbom (06-45809197).

8. Begroting.

9. Bestuursverkiezing:

     Aftredend Fred en Agnes (niet herkiesbaar).  

     Aftredend Ben en Harrie (Herkiesbaar).

Kandidaten kunnen tot het begin van de Algemene ledenvergadering worden aangemeld bij het bestuur.

10. Mededelingen van het bestuur.

11. Rondvraag en beantwoording.

12. Huldigingen.

Sluiting.

 

 

 

NTFU toertochten in de buurt