Geachte FTC Leden,

Dit jaar wordt de ledenvergadering op een andere wijze gehouden dan gebruikelijk. De regelgeving verplicht ons om voor 1 juli de Algemene ledenvergadering over 2020 te houden. Omdat de verwachting is dat we voor 1 juli geen fysieke ledenvergadering mogen organiseren (= stap 6 in het openingsplan navCorona waarvoor nog geen verwachte datum bekend is), wordt de ledenvergadering dit jaar volledig digitaal gehouden. Het proces dat we hiervoor volgen is opgesteld door de NTFU en juridisch getoetst en akkoord en rechtsgeldig bevonden.

Algemene ledenvergadering 2021 (2)